PONÚKAME VÁM MOŽNOSŤ AKO ZHODNOTIŤ VÁŠ FINANČNÝ VKLAD DO NEHNTUEĽNOSTI EŠTE PRED JEJ DOKONČENÍM

1

Prvú časť kúpnej ceny (zálohu) môžete zaplatiť formou kúpy cenného papiera (bondu) v našej partnerskej banke (riziko z držby cenného papiera na seba preberá predávajúci)


2

Fixný výnos z cenného papiera (bondu) je 4,3 % ročne


3

Výnos z tohto cenného papiera vám bude vyplácaný v polročných intervaloch priamo na váš bankový účet


4
Pri úhrade zvyšnej sumy kúpnej ceny bude 100 % hodnota cenného papiera započítaná do kúpnej ceny

Výšku hodnoty cenného papiera si môžete zvoliť od 20 % - 100 % z ceny nehnuteľnosti.
Čím vyššiu hodnotu bond má, tým vyšší výnos vám prinesie.

Modelový príklad

Chceli by ste kúpiť 1,5-izb. byt/apartmán s parkovacím miestom za cenu 210 000 €.

Ako zálohu je potrebné uhradiť 42 000 € (20 %). V tejto hodnote môžete kúpiť bondy partnerskej banky, ktoré majú fixný 4,3%-ný ročný výnos. Po roku dosiahnu tieto bondy výnos 1 806 € (po odrátaní zrážkovej dane 19 % bude táto suma predstavovať hodnotu 1 464 €).

Výnos by vám bol vyplatený priamo na váš bankový účet. Získané peniaze môžete využiť napr. pri doplatení zvyšnej kúpnej ceny a tak si zostatkovú cenu za byt/apartmán znížiť z 168 000 € na 166 537 €.

Bondy je možné nakúpiť až v hodnote 100 % z ceny nehnuteľnosti. To znamená, že váš výnos si v prípade tohto príkladu viete maximalizovať až do výšky 9 030 €.

*Pri vyplatení zvyšnej časti kúpnej ceny sa cenný papier prevedie do vlastníctva predávajúceho.

Vyberte si z ponuky bytov Pri Mýte

Všetky podrobné informácie a podmienky nájdete v dokumente Podmienky financovania prostredníctvom bondov.

V prípade dodatočných otázok sú vám kedykoľvek k dispozícii naši predajcovia osobne na predajnom mieste, telefonicky alebo na mailovej adrese info@primyte.sk

Are you interested?

    Fill out the form and we’ll get in touch with you soon. *

    * Flats cannot be booked online. They are reserved only after a letter of intent has been signed.

    I’d like to receive marketing information including advertising, emails and SMSs so no news will be missed.